Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ “เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต” Wheelchair for Pets
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

โครงการ “เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต” Wheelchair for Pets

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากที่ในปัจจุบันนี้มีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่ต้องประสบปัญหาทุพลภาพ  ทั้งที่มีความพิการถาวรไม่สามารถเดินได้อย่างปกติ และบางส่วนที่อยู่ในระดับที่ยังสามารถฟื้นฟูได้ แต่จากการที่เจ้าของไม่ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการวัดขนาดเฉพาะตัว และลักษณะอาการของสัตว์เลี้ยงที่ทุพลภาพ ประกอบกับการขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือในการฟื้นฟูที่มีราคาสูงและหาผู้ผลิตได้ยากในท้องตลาด  ทำให้สัตว์เหล่านี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือและดูแลที่ถูกวิธี

ทางมูลนิธิศาตราจารย์ ดร.จักร  พิชัยรณรงค์สงคราม จึงเกิดได้มีแนวคิดที่จะจัดทำอุปกรณ์วีลแชร์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยการจัดทำวีลแชร์นี้ จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเฟลือฟื้นฟูสัตว์ที่ทุพลภาพ และมีการพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์

วัตถุประสงค์
จัดทำอุปกรณ์วีลแชร์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยการพัฒนาอุปกรณ์จะอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์

ระยะเวลาดำเนินการ

ริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

คุณสมบัติ

  1. เป็นสุนัขที่มีเจ้าของคอยดูแล เนื่องจากอุปกรณ์วีลแชร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกายภาพให้กับสัตว์ ไม่สามารถใส่ไว้ได้ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลทำการใส่และถอดอุปกรณ์ให้กับสัตว์
  2. พิสูจน์ได้ว่า สัตว์ทุพลภาพ มีความพิการจริง ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก
  3. พิสูจน์ได้ว่าเจ้าของสัตว์ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการที่จะจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือสัตว์พิการ

 

 แผนการดำเนินงาน

  1. เจ้าของสัตว์แจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิฯ พร้อมยื่นประวัติและคำร้องเพื่อขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ3
  2. มูลนิธิฯ ตรวจสอบประวัติและคำร้องดังกล่าวหากเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติจะดำเนินการต่อไป
  3. วินิจฉัยโดยสัตวแพทย์ เพื่อทำการอนุมัติให้จัดทำงีลแชร์ได้ และแจ้งกับไปยังเจ้าของสัตว์ที่ยื่นความจำนงเข้ามา
  4. ทางมูลนิธิฯ วางแผนงานจัดทำวีลแชร์ให้ตามผู้แจ้งความจำนง โดยมีการจัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งจะจัดทำขึ้นในทุกๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง
  5. ระยะเวลาในการส่งมอบอุปกรณ์ประมาณ 1 เดือน
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.